Kunststof elektrische behuizingen van STRAATkast worden dagelijks succesvol gebruikt voor vele toepassingen als behuizing voor buitenopstelling van elektrische installaties.

De buitenkast(en) worden dagelijks succesvol en probleemloos gebruikt elke bedenkbare installaties. Enkele voorbeelden zijn:

Verkeer
De verkeerinfrastructuur is van cruciaal belang in onze samenleving. Om een goede en veilige doorstroming te garanderen wordt er steeds meer een beroep gedaan op regeltechniek en installaties. Zo kan de kunststof buitenopstellingskast wordt ingezet als schakelkast voor intelligente verkeersystemen.

Verlichting
Bij een goede verkeerinfrastructuur hoort een goede verlichting. Als het gaat om doorgaande rijkswegen of lokale provinciale en gemeentelijke wegen en goede verlichting zorgt voor een veilige situatie en stimuleert een betere doorstroming van verkeer en voetgangers. Ook helpt het om onveilige situaties en criminaliteit te voorkomen. De kunststof buienkast wordt ingezet als voedingskast voor verlichtingssystemen en ook als montagekast van slimme regelsystemen.

 

Rail infra
Naast het wegverkeer is natuurlijk ook veel vervoer over het treinspoor of in sommige steden via de tram. De railinfra voor het spoor wordt in Nederland beheerd door ProRail en voor de tram door de lokale vervoerbedrijven zoals GVB, HTM en RET. Voor deze rail infra is veel techniek nodig die dikwijls worden ondergebracht in buitenopstellingskasten. Zo wordt een aansluitkast gebruikt voor het aansluiten en koppelen van kabels en communicatiesystemen.

Communicatie
Goede communicatie infrastructuur is must voor een moderne maatschappij. Vele gebruikte communicatie is data en spraak. Dergelijke infrastructuur bestaat uit vaste (bekabelde) netten en mobiele (draadloze) technieken. Voor beide is enorm veel techniek nodig. Bij vaste netten is een verdeelkast voor het doorverbinden en rangeren van kabel een onmisbaar onderdeel. Terwijl bij mobiele netwerken veel meterkasten nodig zijn om voedingen van netwerkbedrijven (energiebedrijven) in onder te brengen zodat de installatie voorzien worden van de benodigde elektrische energie.

Energie
Net als communicatie is een goede energie infrastructuur essentieel belang. Dit netwerk bestaat uit een zeer gebalanceerd netwerk van elektriciteitskabels en gasleidingen. Het energienetwerk in België en Nederland behoord tot de beste en meest stabielste van de wereld. Voor deze netwerkwerken worden polyester buitenkasten veel toegepast.  Zoals een stroomkast voor de verdere onderverdeling van energiekabels of voetpadkast(en) die zijn uitgerust met meetapparatuur om de kwaliteit van de netten continue te bewaken.

Water
Water is onder te verdelen in drinkwater, afvalwater (riool), grondwater en vaarwegen. In al deze watersectoren worden composiet buitenkasten gebruikt. Voor elke sector is het doel van de kunststof buitenkast verschillend. Bij drinkwater gaat het vaak om regeltechniek kasten met besturingen voor pompgemalen maar ook de kwaliteit van het drinkwater te bewaken. In zijn rioolstelsels komen ook veel pompen noodzakelijk. Elke pompinstallatie wordt vaak voorzien van een installatiekast waar de gehele besturing van de pomp in onder is gebracht. Bij vaarwegen staan vaak polyester aansluitkasten als schakelkast voor signalering en communicatie.

Afval
Afval staat de laatste tijd steeds meer in de belangstelling. Duurzame en milieuvriendelijke aanpak wordt steeds belangrijker. Dit heeft zijn weerslag op de manier waarop afval wordt ingezameld en verwerkt. Zo is er in het dagelijks straatbeeld meer en meer verschillende soorten containers waar gescheiden afval kan worden aangeboden. Veel van deze container hebben een elektrische voeding nodig die uit een polyester elektrakast wordt betrokken.

Recreatie
In de recreatie worden kunststof buitenkasten veel toegepast. Als het gaat om een (jacht)haven, een camping of een bungalowpark. In alle situaties zijn vaak vele stroomkasten nodig voor het distribueren van elektriciteit. Zo staan er in jachthavens vele aansluitkasten waarop een boot eenvoudig kan inpluggen. Die zijn ook terug te vinden op campings. Maar ook verdeelkasten zijn nodig om de installaties verder onder te verdelen. Op bungalowparken worden naast verdeelkasten ook meterkasten toegepast. Een andere toepassing van polyester voetpadkasten is het onderbrengen van WiFi installaties.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van de STRAATkast kunststof kasten neem dan vrijblijvend contact met ons of bezoek onze site.